Browse All : Images of China

Printer Friendly
1 2 3 4 5 6
1-50 of 253
     
     
 
Sort Options
Select fields to sort by. Then, click the sort button.
First sort field


Second sort field


Third sort field


Fourth sort field
"Xian dan mi fang" bu neng z…
E00177
Title "Xian dan mi fang" bu neng zhi lao bing Zhongguo fang lao xie hui.
Order No. E00177
[Acupressure treatments of t…
A026633
Posters
Title [Acupressure treatments of the back]
Order No. A026633
[Acupressure treatments of t…
A026632
Posters
Title [Acupressure treatments of the torso and ribs]
Order No. A026632
[Acupressure treatments on h…
A026631
Posters
Title [Acupressure treatments on head, face, and neck]
Order No. A026631
[Acupressure treatments on t…
A026634
Posters
Title [Acupressure treatments on the extremities]
Order No. A026634
[Big family unable to board …
C01703
Posters
Title [Big family unable to board a crowded bus]
Order No. C01703
[Boy and man doubled over an…
A026031
Posters
Title [Boy and man doubled over and clutching their stomachs]
Order No. A026031
[Boy snacking on twig while …
A026028
Posters
Title [Boy snacking on twig while parents eat and a mother handing snack to child]
Order No. A026028
[Chi jiao yi sheng xuan chua…
E00188
Posters
Title [Chi jiao yi sheng xuan chuan ji hua sheng yu hao chu, gei she yuan ti gong mei fei bi yun yao ju]
Order No. E00188
[Chi jiao yi sheng yu da dui…
E00189
Posters
Title [Chi jiao yi sheng yu da dui ling dao zhi ding ren kou gui hua]
Order No. E00189
[Children washing hands befo…
A026027
Posters
Title [Children washing hands before eating, safe cooking practices, and killing a fly]
Order No. A026027
[Chinese beauty, lute, and b…
A033254
Book Illustrations
Title [Chinese beauty, lute, and bird]
Order No. A033254
[Cigarette smoke and the lun…
A031704
Posters
Title [Cigarette smoke and the lungs]
Order No. A031704
[Clergy and Red Cross person…
A019157
Photographs
Title [Clergy and Red Cross personnel, Russian hospital, Port Arthur]
Order No. A019157
[Di kang li qiang de ren, sh…
E00060
Posters
Title [Di kang li qiang de ren, shou le jie he jun de chuan ran, fa bing de ke neng xing xiao ... ]
Order No. E00060
[Drugs and sources of crime …
A025475
Posters
Title [Drugs and sources of crime are behind these beautiful lies]
Order No. A025475
[Duo kuai hao sheng di jian …
E00079
Posters
Title [Duo kuai hao sheng di jian she she hui zhu yi]
Order No. E00079
[Fish die on bait, men die o…
A025474
Posters
Title [Fish die on bait, men die on drugs]
Order No. A025474
[Flies contaminating food on…
A029015
Posters
Title [Flies contaminating food on table, mother and child walking, and route of ingestion for worms]
Order No. A029015
[Frontispiece to China illus…
A033255
Book Illustrations
Title [Frontispiece to China illustrated by Athanasius Kircher]
Order No. A033255
[Gong gong wei sheng huan de…
E00181
Pictorial Works
Title [Gong gong wei sheng huan deng pian, 1950s-1970s]
Order No. E00181
[Gong gong wei sheng yu jian…
E00174
Title [Gong gong wei sheng yu jian kang pin tu ji mu]
Order No. E00174
[Illustrations of children's…
C01702
Posters
Title [Illustrations of children's faces arranged in a grid]
Order No. C01702
[Inform the police at once i…
A025472
Posters
Title [Inform the police at once if someone is suspected of illicit drug trafficking]
Order No. A025472
[Inspecting a boy's ear, 22n…
A015342
Pictorial Works
Title [Inspecting a boy's ear, 22nd Field Hospital, China]
Order No. A015342
[Intestinal worms]
A026025
Posters
Title [Intestinal worms]
Order No. A026025
[Latrine away from house, co…
A026029
Posters
Title [Latrine away from house, covered latrine, covered food, and brushing flies away]
Order No. A026029
[Man pouring liquid into a l…
A026026
Posters
Title [Man pouring liquid into a latrine and several people in a clinic]
Order No. A026026
[Man watering plants near a …
A026030
Posters
Title [Man watering plants near a latrine and excrement in the yard near a house]
Order No. A026030
[New life, new hope] [accept…
A025473
Posters
Title [New life, new hope] [accepting methadone therapy].
Order No. A025473
[On the surface he is an ang…
A025477
Posters
Title [On the surface he is an angel, but actually he is the devil]
Order No. A025477
[Po jiu li xin, yi feng yi s…
E00077
Posters
Title [Po jiu li xin, yi feng yi su]
Order No. E00077
[Reference chart for acupunc…
A026352
Posters
Title [Reference chart for acupuncture points, dorsal view, bones and muscle]
Order No. A026352
[Reference chart for acupunc…
A026349
Posters
Title [Reference chart for acupuncture points, front view]
Order No. A026349
[Reference chart for acupunc…
A026351
Posters
Title [Reference chart for acupuncture points, side view, musculature]
Order No. A026351
[Reference chart for acupunc…
A026350
Posters
Title [Reference chart for acupuncture points, side view, skeleton]
Order No. A026350
[Russo-Japanese War photogra…
A033201
[Photographs, Pictorial Work…
Title [Russo-Japanese War photographic album]
Order No. A033201
[Wan hun he ji hua sheng yu …
E00076
Posters
Title [Wan hun he ji hua sheng yu you zhu yu can jia fu nu¨ she hui zhu yi jian she : fu nu¨ neng ding ban bian tian, nu¨ min bing]
Order No. E00076
[We can help you] [regarding…
A025476
Posters
Title [We can help you] [regarding drug rehabilitation, please call the hot line].
Order No. A025476
[Xuan chuan wan hun, yi feng…
E00075
Posters
Title [Xuan chuan wan hun, yi feng yi su]
Order No. E00075
[Yi ding yao xiao mie xue xi…
E00118
Posters
Title [Yi ding yao xiao mie xue xi chong bing (er)]
Order No. E00118
[Zhi zai nong cun]
E00078
Posters
Title [Zhi zai nong cun]
Order No. E00078
A Li de fan nao Ma Dong hua.
E00184
Posters
Title A Li de fan nao Ma Dong hua.
Order No. E00184
Ai qing jie jiang wei sheng …
E00066
Posters
Title Ai qing jie jiang wei sheng Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo, Shanghai fang lao xie hui zhi.
Order No. E00066
Ai zi bu yao hai zi Zhongguo…
E00178
Pictorial Works
Title Ai zi bu yao hai zi Zhongguo fang lao xie hui.
Order No. E00178
AIDS is everybody's concern
C01203
Posters
Title AIDS is everybody's concern
Order No. C01203
Bao hu he zeng jing ren min …
E00048
Posters
Title Bao hu he zeng jing ren min jian kang, bi xu gen ju wei sheng gong zuo de si da yuan ze: "mian xiang gong nong bing, yu fang wei zhu, tuan jie xin jiu yi, wei sheng gong zuo yu qun zhong yun dong xiang jie he ...
Order No. E00048
Bi niao qi, pi fu, shen zang
E00132
Posters
Title Bi niao qi, pi fu, shen zang
Order No. E00132
Bi, she
E00131
Posters
Title Bi, she
Order No. E00131
Bing qing dao le shi dang ji…
E00053
Posters
Title Bing qing dao le shi dang jie duan, zai yi shi zhi dao xia ying yong Su Lian xian jing de yi liao ti yu, you hen hao de xiao guo
Order No. E00053
1 2 3 4 5 6
1-50 of 253
     
     
 
Sort Options
Select fields to sort by. Then, click the sort button.
First sort field


Second sort field


Third sort field


Fourth sort field